ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πιστοποιητικό ΔΕΗ - Έκδοση Υ.Δ.Ε

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος και ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στη ΔΕΗ ΑΕ

Έκδοση νέας παροχής ρεύματος

Αλλαγή ονόματος έκδοσης λογαριασμού

Επανασύνδεση παλαιάς παροχής ρεύματος

Αίτηση για νυχτερινό ρεύμα ή κοινωνικό τιμολόγιο

Αίτηση αύξησης ισχύος παροχής