ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εγκατάσταση - Συντήρηση γεννήτριας

Η συντήρηση – service των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία τους και ανάλογη με τη διάρκεια ζωής τους. Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασής σας, οι επισκέψεις στο χώρο σας για την συντήρηση του Ηλεκτροπαράγωγου Ζεύγους (Η/Ζ) μπορούν να πραγματοποιηθούν ανά διάφορα χρονικά διαστήματα όπως μηνιαία, τριμήνου, εξαμήνου, ή ετήσια.

συντήρηση γεννητρια

Με τον όρο Συντήρηση εννοούμε πάντα την Προληπτική Συντήρηση η οποία αποτελεί ένα σύνολο περιοδικά επαναλαμβανόμενων εργασιών – ελέγχων – ρυθμίσεων που εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των βλαβών και όχι απλώς την επισκευή αυτών. Η αξία και η πολυπλοκότητα των εγκαταστάσεων και συχνά η κρισιμότητα των υπηρεσιών που παρέχουν, κατέστησαν αναγκαία μία Προληπτική και με επαγγελματική ευσυνειδησία συντήρηση.

Άμεση εξυπηρέτηση
24 ώρες / 7 ημέρες
694 099 90 25 - 210 619 73 41